Home / Video / Video: Globi Islam

Video: Globi Islam


#Shprëndaje

SubhanAllah 😢 Në Mesin e Bombardimëve Këta Musliman Falin Namaz
– Mallkuar Qofshin Zullumqarët

Check Also

Çfarë kanë të përbashkët hëna dhe Burxh Halifa? (Video)

Të dyja janë lartë në qiell. Kohët e fundit, këto mrekulli qiellore dhe arkitekturore u …