Home / Feja / Rastësi apo?(VIDEO)
Like faqes ne Facebook

Rastësi apo?(VIDEO)

Rastësi apo?
“A mos vallë, ata janë të krijuar nga hiçi, apo mos janë ata krijues të vetvetës?!”
Kur’an, et-Tur ajeti 35
I Lartësuar qoftë Allahu, Krijuesi më i Mirë.

Like faqes ne Facebook

Check Also

Rastësi apo inteligjencë?

Vërtet, kjo gjithësi shfaq një perspektivë të rendit dhe vazhdimësisë. Për shembull, ne mund të …