Home / Feja / Nëse e bëni këtë, do keni maredhënie intime më cilësore dhe më të kënaqshme vlen për të dytë bashkshortët – Provoje është lehtë dhe nuk kushton asgjë
Like faqes ne Facebook

Nëse e bëni këtë, do keni maredhënie intime më cilësore dhe më të kënaqshme vlen për të dytë bashkshortët – Provoje është lehtë dhe nuk kushton asgjë

Terapia për ejakulim të hershëm (mos kenaqësi në mardhënie intime bashkshortore)
Terapia
Pas sabahut njëqind herë të deklarohet: ”La ilahe il-lallahu vahdehu la sherike le Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve’ala kul-li shej in kadir.”
Para gjumit të recitohet apo ndëgjohet surja El-Mulk.
Çdo ditë të recitohet shtatëdhjetë herë Ajetul Kursijj.
Tre muaj në mëngjes dhe në mbrëmje të recitohen dua nga tre herë:
”E’udhu bi kelimatilahit-tammati min sherri ma halek.”
”Bismil-lahi ledhi la jedurru me’asmihi shej’un fil erdi ve la fis-sema’i ve huves-Semi’ul’Alim.”
”Eudhu bi kelimatil-lahi-tammeti min kul-li shejtani ve hammetin ve min kul-li’ajnin lammetin.”
Marrë nga libri: “Kur’ani ilaç hyjnor për shërimin e sihrit dhe magjisë.”
Me autorët: Shejh Mexhdi Muhammed Es-Shehavi, Dr. Muharrem Shtullanoviq, Shejh Maxhid Matar, Shejh Vehid Abdus Selam Bali, Dr. Muhammed R.Aram.
 

Like faqes ne Facebook

Check Also

Ministri pakistanez: Kashmiri është përgjegjësia e gjithë botës myslimane

India po kryen shumë shkelje të të drejtave të njeriut në Kashmir, tha të premten Ministri i …