Home / Feja / KUSHTET E REALIZIMIT TË VËLLAZËRISË PËR HIR TË ALLAHUT
Like faqes ne Facebook

KUSHTET E REALIZIMIT TË VËLLAZËRISË PËR HIR TË ALLAHUT

Lidhja vëllazërore duhet të jetë e sinqertë vetëm për hir të Allahut.

Lidhja vëllazërore duhet të jetë e ndërtuar dhe shoqëruar me iman dhe devotshmëri.

Lidhja vëllazërore duhet të jetë larg mëkateve, syefaqësisë dhe intereseva personale të dynjasë.

Lidhja vëllazëore duhet të ndërtohet dhe mirëmbahet sipas udhëzimeve të Islamit.

Lidhja vëllazërore duhet të jetë e ndërtuar mbi këshillimin e njëri tjetrit për hir të Allahut.

Lidhje vëllazërore duhet të ndihmohet mes vete si në gëzime, ashtu edhe në hidhërime dhe vështirësi.

Lidhje vëllazërore duhet të jetë larg bidatit dhe gjërave që janë të refuzuara në Fe.

Lidhje vëllazërore duhet t’i kthehet Kur’anit dhe Sunetit për çdo problem, qoftë problem personal apo kuptim i çështjeve fetare.

Lidhja vëllazëore duhet të marrë shembull tek lidhja vëllezërore e shokëve të Pejgamberit alejhi selam.

Lidhje vëllazërore duhet të jetë kapur fort pas Kur’anit, sunetit dhe pas ulemave të selefus salih (të parëve tanë ndershëm).

Përgatiti: Suad B. Shabani.

Like faqes ne Facebook

Check Also

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë vendosi që Irani ka të drejtë ligjore për të rimarrë 2 miliardë dollarët e ngrirë nga SHBA-ja

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (ICJ) ka vendosur se Irani mund të vazhdojë me veprimet ligjore …