Home / Feja / Kryetarin tonë e ka kafshuar gjarpri ose e ka thumbuar akrepi… (Një hadith që tregon lejueshmërisë e pagesës për mjekimin me Kuran)
Like faqes ne Facebook

Kryetarin tonë e ka kafshuar gjarpri ose e ka thumbuar akrepi… (Një hadith që tregon lejueshmërisë e pagesës për mjekimin me Kuran)

Një hadith që tregon lejueshmërisë e pagesës për mjekimin me Kuran

Tregon Ebu Said r.a.: Një grup shokësh të Pejgamberit a.s. dolën në një udhëtim, derisa, kur arritën disa fise arabe, (i zuri nata).

Udhëtarët u kërkuan atyre që t’i pranojnë për miq, por ata (banorët) nuk pranuan. Kryetarin e atij fisi e kishte kafshuar një gjarpër (a thumbuar një akrep) dhe ata bënë gjithë ç’mundën për ta shëruar, por më kot. Disa thanë: “Asgjë s’ka ndikuar tek ai. A shkoni tek ata (udhëtarët) të cilët qenë këtu natën? Mbase ndonjë prej tyre ka ndonjë gjë (për të kuruar).”

Kështu ata shkuan te grupi (i shokëve të Pejgamberit a.s.) dhe u thanë: “Kryetarin tonë e ka kafshuar gjarpri (ose e ka thumbuar akrepi) dhe kemi bërë gjithçka mundëm, por pa dobi. A ka ndonjë prej jush ndonjë gjë (që të vlejë për këtë)?” Njëri prej tyre u përgjigj: “Po, për Allah! Do t’i këndoj atij Rukja, por, ashtu siç nuk na pranuat ju për miq edhe unë nuk do të këndoj Rukja për ju, derisa të caktoni për ne një shpërblim për këtë.” Ata pranuan t’u japin një tufë dhensh. Atëherë njëri prej tyre shkoi dhe i këndoi atij suren Fatiha: “El-Hamdu lil-lahi Rab-bil-Alemin … – Gjithë falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun, Zotin e Gjithësisë (Zoti i gjithë botëve, i njerëzve, i xhinëve dhe i gjithë ç’ekziston) duke i fryrë kryetarit të fisit të atyre.

Kështu, ai u bë shumë mirë sikur të ishte liruar nga prangat dhe u ngrit e filloi të ecte duke mos treguar asnjë shenjë sëmundje.

Ata u paguan atyre çfarë u premtuan. Disa (nga shokët e Pejgamberit a.s.) thanë që t’i ndajnë çfarë fituan ndërmjet tyre, por ai që këndoi Rukjan tha: “Mos i ndani derisa të shkojmë te Pejgamberi a.s., t’ia tregojmë gjithë ndodhinë dhe të shohim se çfarë na urdhëron të bëjmë. Kështu, ata shkuan tek i Dërguari i Allahut a.s. dhe ia rrëfyen atij gjithë ngjarjen. Ai a.s. i pyeti: “Si e morët vesh se Surja Fatiha këndohet për Rnkja?” Pastaj shtoi: “Keni bërë atë që duhet. I ndani (ato që fituat) dhe më caktoni edhe mua një pjesë.” Nga kjo i Dërguari i Allahut a.s. qeshi. (2276)

Like faqes ne Facebook

Check Also

Video: Knaqe Zemren Me Kur’an ️

💞💞Knaqe Zemren Me Kur’an 💞💞☝️🙏🙏🕌🕌🕋🕋