Home / Feja / Dy tre fjalë rreth agjërimit të Ashures
Like faqes ne Facebook

Dy tre fjalë rreth agjërimit të Ashures

Dy tre fjalë rreth agjërimit të Ashures

Definicioni i Ashurasë:

Është dita e dhjetë e muajit Muharrem, për çdo vit.

Falje për vitin e kaluar

Nga Ebi Katade (Zoti qoftë i kënaqur me të!) është transmetuar se është pyetur Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!) për agjërimin e ditës së ashures, dhe ka thënë:

“Unë, me të vërtetë, e llogaris falje nga Allahu për vitin e kaluar.”

Gradat e agjërimit të ditës së Ashurasë:

1 – Më e larta është agjërimi një ditë para saj dhe një ditë pas saj.
2 – Pastaj vijon agjërimi i ditës së nëntë dhe të dhjetë.
3 – Pastaj vjen vetëm agjërimi i ditës së dhjetë.

Shkaku i agjërimit të ditës së Ashurasë

Është falënderim për Zotin e Madhëruar që e shpëtoi Musain (alejhi selam) dhe popullin e tij nga Faraoni dhe ithtarët e tij, e kjo ka ndodhur në ditën e dhjetë të muajit Muharrem.

Dobitë e agjërimit të kësaj dite:

Agjërimi i ditës së Ashurasë është synet dhe i preferuar, me që është praktikuar gjithashtu nga Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!).
2. Këtë ditë e kanë agjëruar edhe shokët e Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!) si dhe Musai (alejhi selam) para tyre, në shenjë falënderimi, ndaj madhërisë së Zotit.
3. Edhe historikisht kjo ditë ka vlerë madhështore.
4. Preferohet agjërimi i një dite para ose pas saj; d.m.th.: (9-10 ose 10-11 Muharrem) për t’u dalluar nga hebrenjtë, sepse këtë e ka urdhëruar Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!).
5. Në të shihet qartë se llogaritja e kohës tek popujt e kaluar, ishte me anë të hënës e jo me muaj gregorian, sepse Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!) na ka lajmëruar që dita e dhjetë e muajit Muharrem është e njëjta ditë që Allahu i Lartësuar e shkatërroi popullin e Faraonit dhe e shpëtoi Musain me ithtarët e tij.
6. Kjo është çka u përmend në Synet, sa i përket kësaj dite, e çdo gjë tjetër që bëhet në të, është risi (bidat) dhe në kundërshtim me udhëzimin e Muhamedit (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!).
Kjo është prej mirësisë së Allahut të lartësuar ndaj nesh, sepse na e mundësoi që nëpërmjet agjërimit të një dite, të na falen mëkatet e një viti të plotë; e Allahu është pronar i mirësisë së madhe. Kështu që shpejto, o vëlla, dhe shfrytëzoje këtë mirësi! Filloje vitin tënd të ri me adhurim dhe punë të mbara, sepse punët e mira i shlyejnë ato të ligat (të këqijat).

Përktheu dhe përshtati Hoxhë Fidan Musliu

 

Like faqes ne Facebook

Check Also

Lavrov: Rusia nuk duhet të veprojë ‘dhëmb për dhëmb’ pasi Facebook ndalon mediat ruse

Sergej Lavrov thotë se është kundër kundërshtimit te mediave të huaja në Rusi pas ndalimit të Facebook të faqeve të …