Home / Enciklopedi

Enciklopedi

Cilat janë gratë më të mira dhe gratë më të këqija?

Profetin salallahu alejhi ue selem e pyeten duke i thene: Cilat jane grate me te mira dhe grate me te keqija? Ai u pergjigj duke thene: ‘Grate me te mira, jane ato gra qe jane te dashura, qe lindin, qe binden, qe ngushellojne, dhe qe ia kane friken Allahut. Ndersa …

Read More »

Kini kujdes nga këto 3 hadithe të dobëta

1- “Abdurrahman bin Aufi do te hyje ne xhenet këmbadorazi”. [Ky hadith eshte i trilluar, per me teper shih El Menar el Munijf te Ibn Kajjim el Xheuzijes fq 306 si dhe El Feuaid el Mexhmuah te Sheukanit me nr 1184]. 2- “Te dhenit pas dunjase, eshte kreu i te …

Read More »

Endrra që pa profeti Muhamed alejhi selam

Përcjell ibn Abasi se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “M’u paraqitën popujt. Pashë një Profet me një grup të vogël njerëzish (1-9 veta), një Profet me një njeri, një Profet me dy njerëz, dhe një Profet pa asnjë. Ne këtë kohë pashë një turmë të madhe. Mendova …

Read More »

Si e fitoj nëna Xhenetin

Transmeton Omeri (radiallahu anhu) se Aishja (radiallahu anha) ka thënë: “Erdhi tek unë Sukejna dhe në krahë mbante dy fëmijët e saj, unë i dhashë tre herë dhe ajo i dha vajzave të saj nga një hurmë, kur donte të hante hurmën e saj vajzat kërkuan sërish dhe ajo ia …

Read More »

5 faljet e namazit fshijnë gabimet

Ka thënë Pejgamberi, paqa dhe meshira e Zotit qofte mbi te: “Më tregoni, sikur një lum të kalojë pranë derës së ndonjërit prej jush, ai të lahet në të çdo ditë pesë here, a do ti mbesin atij ndonjë gjë nga papastërtia? Ata thanë: Nuk do ti mbesë asgjë nga …

Read More »

Si u krijua Ademi nga të gjitha ngjyrat e tokës

ra1-720×340″ src=”http://kohaislame.com/wp-content/uploads/2017/04/natyra1-720×340-696×329.jpg” alt=”” width=”696″ height=”329″ /> Njeriu i pare, Ademi (alejhis selam) u krijua nga te gjitha ngjyrat e tokes Nga sahabiu Ebu Musa El-Esharij transmetohet se Pejgamberi alejhis selam ka thene: “Vertete Allahu i lartesuar e krijoi Ademin alejhis selam nga nje kapje (grusht, marrje) qe e kapi (morri) …

Read More »

Trashëgimia që la profeti Muhamed

Ebu Hurejre radiallahu anhu, njëherë po kalonte neper tregun e Medinës. U ndal në treg dhe tha: O njerëz të tregut, sa të paaftë jeni! Ata thanë: E si është kjo (e mundur) o Ebu Hurejre? Ai u përgjigj: Atje tej, po shpërndahet pasuria e të dërguarit të Allahut sal-Allahu …

Read More »

Si të ndërtosh kështjella në Xhenet

Transmetohet nga Muadh Ibn El-Xhuhni, sahab i të dërguarit të Allahut, sal-Allahu alejhi we selem, se i dërguari i Allahut ka thënë: “Kushdo që e lexon suren Ihlas dhjetë here, atëherë Allahu ia ndërton atij një kështjellë në Xhenet dhe i dhuron edhe mirësi të tjera. 1.Kul huvall-llahu ehad.(Thuaj: Ai,Allahu …

Read More »

I Dërguari alejhi selam i ka premtuar Xhenetin atij që bën këtë vepër

I Dërguari i Allahut alejhi selam i nxit besimtarët që të vizitojnë të sëmurët, duke u premtuar shpërblime të mëdha. Në një transmetim të Thevbanit r.a., i Dërguari alejhi selam premton fruta të Xhenetit: “Kur një musliman shkon për të vizituar vëllain e tij musliman, ai gjendet në hurfën e …

Read More »

I ndalohet gruasë të refuzojë ftesën e burrit për marrëdhënie seksuale

Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Muhammedi alejhisselam ,ku thuhet : “Në qoftë se burri e thirr gruan e vet në shtrat për marrëdhënie (seksuale), kurse ajo nuk vjen (refuzon) dhe ai hidhërohet në të , atëherë mëlaqet e mallkojnë këtë grua deri në agim (sabah) “. Në një transmetim tjetër …

Read More »

Xhinët muslimanë a janë të bukur?

Pyetje: Selamualejkum. Allahu ju shperbleftë me të mirat e xhenetit Firdeus, jua shtoftë diturinë e hairit, ju dhëntë bereqet. Pyetja ime ishte: siç e dini edhe vet me siguri se, Allahu kur e ka urdheruar, iblisin mi ba sexhde Ademit dhe ai ka refuzue, që prej ateherë, Allahu e ka …

Read More »

3 vetëve Allahu nuk ua refuzon përgjigjen

Ka thënë profeti Muhamed – alejhi selam: “ Tre vetëve Allahu nuk ua refuzon përgjigjjen lutjes: Përkujtuesit të madh të Allahut, njeriut që i është bërë padrejtësi dhe prijësit të drejtë.” E përcolli El-Bejhaki në “ Shuab” dhe e saktësoi Albani në “ Es-sahih”, nr. 1211 dhe “ Es-Silsiletu”, nr. …

Read More »

Cila është detyra jonë ndaj Allahut?

Cila është detyra jonë ndaj Allahut dhe “detyra”(mirësia) e Allahut ndaj nesh? Përcillet nga Muadh bin Xhebel të ketë thënë: ‘ Isha hipur pas Profetit salallahu alejhi selam, në gomar kur më tha: ‘ O Muadh, a e di cila është detyra e robërve ndaj Allahut dhe detyra e Allahut …

Read More »

Cilët njerëz do të jenë me fytyra të ndriçuara në Ditën e Kiametit?

Ka thënë profeti Muhamed – alejhi selam: “ Në Ditën e Kiametit, Allahu do të ringjallë njerëz me fytyra të ndriçuara, të cilët qëndrojnë në podiume margaritarësh. Njerëzit e tjerë do t’i kenë zili edhe pse ata nuk janë profetë dhe as dëshmorë.” Një nomad tha: “ O i Dërguari …

Read More »

A ke dhënë sadaka për prindërit e tu të vdekur?

Përcillet se Sead bin Ubade – Allahu qoftë i kënaqur me të – i tha Profetit alejhi selam: “O i Dërguari i Allahut! Nëna ime vdiq dhe unë jam larg saj, prandaj a mund t’i bëj dobi sadakaja që mund të jap për të? Tha: “ Po.” Tha Sead bin …

Read More »

Në cilat periudha kohore paraqiten veprat tek Allahu?

1. Përcillet nga Ebu Hurejra – radijallahu anhu – se Profeti alejhi selam – ka thënë: “Dyert e Xhenetit hapen ditën e dytë (të hënën) dhe të pestën (të enjten) e në këto ditë falet cdo rob musliman që nuk i bën Allahut shok, përvec atij njeriu që është i …

Read More »

Qaforja e Hatixhes – Tregimi për një dashuri madhështore – Lexoje

Njëra nga vajzat e Profetit Muhamed Zejnebja, ishte e martuar për Ebil As Ibn err-Rrebi’ën, që ishte idhujtar, kurse Zejnebja ishte muslimane. Ajo u përpoq me të gjitha mundësitë e saj që Ebil Asi ta pranonte fenë islame, po më kot, ai prapëseprapë ishte këmbëngulës në mosbesim. Përpos kësaj, ai …

Read More »

Si ta ruani shtëpinë nga shejtanët (xhinet)?

Nuk ka kush prej nesh që nuk e do këtë begati të madhe,e cila është : Ruajtja e shtëpise nga hyrja e shejtanëve me të keqiat që bartin me vete,qofshin ato sprova,ngatërresa,ndytësira apo vesvese. Vërtet shtëpia,të cilën e ruan Allahu s.w.t nga të ligat dhe vesveset e shejtanëve, është në …

Read More »

A është i lejuar seksi oral?

A është i lejuar seksi oral? Përgjigja: Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Para se t`i përgjigjem pyetjes është e domosdoshme të shtjelloj …

Read More »

Ja çfarë thoshte për Islamin kryetari i kishës anglikane Isaac Taylor

Kryetari i kishës Anglikane – ISAK TAJLOR për Islamin ka thënë: ”Feja Islame u përhap nga Maradeshi për në Xheva e nga Zanzibari gjer në Kinë gjithnjë në shpejtësi të madhe është përhapur e po përhapet kudo. Njerëzit po e shohin se Feja Islame po na paraqitet si më e …

Read More »