Home / Shëndetësi / A Takohen, A Vizitohen Dhe A Bisedojnë Shpirtrat E Të Vdekurve?
Like faqes ne Facebook

A Takohen, A Vizitohen Dhe A Bisedojnë Shpirtrat E Të Vdekurve?

Kjo është një çështje me rëndësi të madhe. Ne themi se shpirtrat janë dy llojësh: shpirtra të dënuar dhe sbpirtra të begatuar. Shpirtrat e dënuar janë në preokupim të mjaftueshëm të dënimit dhe nuk mund të vizitohen dhe të takohen. Ndërsa shpirtrat e begatuar janë të liruar e të lirë, takohen, vizitohen dhe bisedojnë për atë që ka ndodhur në dynja dhe që do të ndodhë me banorët e dynjas dhe çdo shpirt është me shokun e tij që është i barabartë në punën e tij, ndërsa shpirti i të Dërguarit tonë, Muhamedit alejhi selam, është në shoqërinë më të lartë, e Allahu i Madhëruar thotë:

Lexo tekstin e plotë…

Like faqes ne Facebook

Check Also

NJË THESAR PREJ THESAREVE TË XHENETIT

HADITHI: Ebu Musa el-Eshariu (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i …