Home / Shëndetësi / A Jeni Të Informuar Rreth Dëmëve Që Muzika Le Tek Njeriu?! Normalisht Se Jo..
Like faqes ne Facebook

A Jeni Të Informuar Rreth Dëmëve Që Muzika Le Tek Njeriu?! Normalisht Se Jo..

Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë thotë:
“Muzika është ashtu siç ka thënë Ibën Mes’udi,radiAllahu anhu: “Posta e zinas”. E kanë deshmuar njerëzit së nuk ka ndodh që një adoleshent të merret me të, përveç së është çoroditur, e as grua përveç së është bërë e pa ndershme, e as i moshuar përveç së është shkatërruar.
Ajo që e kam pa vet dhe të tjerët; dhe e kemi vërtetuar gjatë jetës, prej që janë shfaqur instrumentet muzikore në ndonjë popull dhe janë preokupuar me to, veç së ka leshuar Allahu,mbi ta tiran (zullumqarë) i ka sprovuar me thatsi dhe varfëri si dhe me pushtëtarë të këqinjë. I mençuri i analizon dhe mediton në ndodhit e kësaj botë, Allahu na ruajtë”

(Muhtesar Medarixh Salikinë f.232-235)

Like faqes ne Facebook

Check Also

Pritet që prezantuesja e televizionit shtetëror të Iranit që u arrestua pa të drejtë nga SHBA të lirohet shumë shpejt

Njoftohet se pas dhënies së deklaratës në gjykatë do të lirohet prezantuesja e televizionit shtetëror …