Home / Feja / A duhet të thërras ezanin kur falem në shtëpi?

A duhet të thërras ezanin kur falem në shtëpi?

Dispozita e ikametit kur dikush dëshiron të falet i vetëm !
Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë:

Ka thënë Ibn Hazmi në librin e tij “el-Muhala” 3/125:

“Kushdo që dëshiron të falet i vetëm, nuk obligohet të thërret ezanin e as ikametin.

Por, nëse i tilli e bënë një gjë të tillë (e thërret ezanin dhe ikametin), ai ka bërë një vepër të mirë.

Ngase nuk ka argument të veçantë që tregon se na obligohet thirrja e ezanit kur falemi vetëm”
Perktheu Suad Shabani

Check Also

Video: 🔸 Hoxhë Shaban Tairi ☝ 🔸 Fëmijët Që Kan Folur Prej Ne Djep. #Globi Islam

🔸 Hoxhe Shaban Tairi – Ligjerata Fetare 🔸 Fëmijët Që Kan Folur Prej Ne Djep. …