Home / Feja / 254.Cilat vepra do të peshohen në mizan?

254.Cilat vepra do të peshohen në mizan?

Çdo vepër e mirë dhe e dashur peshon shumë rëndë. Ka thënë i dërguari salAllahu alejhi ue selem:”Nuk ka asgjë me të rëndë në peshorën e besimtarit ditën e kijametit sesa moral ii mirë, Allahu e urren atë që ka moral të keq”.Hadithin e saktësoi shejh Albani (r.h.).

 

Ka thënë i dërguari salAllahu alejhi ue selem:”Pastërtia është gjysma e Imanit, Elhamdulialh e mbush peshorën, SubhanAllah dhe Elhamdulilah e mbush çka ka mes tokës dhe qiellit “.Transmeton Muslimi.Ka thënë i dërguari salAllahu alejhi ue selem: “Dy fjalë të lehta në shqiptim, të rënda në peshojë, të dashura tek Allahu: SubhanAllahu ue bi hamdihi dhe SubhanAllahu el­Adhim”.Transmeton Buhariu dhe Muslimi

Libri:Akidetu Et­-Tiflul Muslim

Autori:Shejh Mahmud El-­Misri
Përktheu :Hoxhë Lulzim Kabashi

Check Also

Janë gjetur varreza masive të 500 personave të vrarë nga ISIS-i në Rakka

Janë gjetur varreza masive të 500 personave të vrarë nga ISIS-i në qytetin Rakka të …