Home / Feja / Zemër e shëndoshë është ajo që …

Zemër e shëndoshë është ajo që …

Zemër e shëndoshë është ajo që … – Mesazhi


“Zemër e shëndoshë është ajo që është e pastër nga shirku (idhujtaria), urrejtja, xhelozia, zilia, lakmia, mburrja, dashuria për dunjanë dhe lakmia për pozitë.”
Ibën Kajjim

error: Content is protected !!

Check Also

Ebu Hanifja në moshën 11 vjeçare përfaqësoi muslimanët në një konferencë ndërkombëtare. Argumenti i tij bëri që kreu i konferencës të pranonte Islamin.

Imam Ebu Hanife ka qënë një ndër njerëzit që kanë lënë gjurmë në historinë Islame. …