Home / Tag Archives: nuk

Tag Archives: nuk

Unë vë shami, nuk jam engjëll as më e ndershme sesa ti, por e bëj për një arsye që ti që më gjykon nuk e kupton… Email-i një tjetër gruaje myslimane

Nga Klodiana Smajlaj/ Teksa po flisja me një mikeshën time mbi temën e përfolur kohëve të fundit në rrjetet sociale, atë të mbulesës së grave muslimane, më preku pa masë komenti në të cilin thuhej: “Ju të mbuluarat luani me kartën morale, sikur të kishit ekskluzivitetin e moralit dhe ndershmërisë, …

Read More »

ÇDO DITË NJERIUN E GODASIN NGA TRI SPROVA, POR AI NUK MERR MËSIM

Secilin njeri për çdo ditë e godasin nga tri sprova, prej të cilave ai nuk merr mësim. – Çdo ditë jeta e tij shkurtohet për një ditë, e ai nuk shqetësohet për këtë, mirëpo kur i pakësohet pasuria, atëherë shqetësohet, ndonëse pasuria mund të kompensohet, ndërsa jeta nuk mund të …

Read More »

“Ata nuk janë mësuesit tanë”

Bota ka njohur rezistenca të ndryshme, luftëtarë e trima që kanë lënë gjurmë në histori. Por ka të rrallë të tillë si libiani Omar Mukhtar, i cili për një kohë të gjatë i qëndroi besnik rezistencës anti-kolonialiste. Kur luftëtari musliman i mori nën mbrojtje 2 pengje …

Read More »

Nuk i lejohet askujt që të mbajë mëri (inati)me vëllanë e tij më shumë se …

Nuk i lejohet askujt që të mbajë mëri (inati)me vëllanë e tij më shumë se … – Mesazhi Wednesday, 20th September 2017 home HADITHE Nuk i lejohet askujt që të mbajë mëri (inati)me vëllanë e tij më shumë se … I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin …

Read More »

ÇDO DITË NJERIUN E GODASIN NGA TRI SPROVA, POR AI NUK MERR MËSIM

Secilin njeri për çdo ditë e godasin nga tri sprova, prej të cilave ai nuk merr mësim. – Çdo ditë jeta e tij shkurtohet për një ditë, e ai nuk shqetësohet për këtë, mirëpo kur i pakësohet pasuria, atëherë shqetësohet, ndonëse pasuria mund të kompensohet, ndërsa jeta nuk mund të …

Read More »

SUBHANALLAH – Vajza që kurrë nuk kishte prekur dorën e mashkullit të huaj – reagimi saj

SUBHANALLAH – Vajza që kurrë nuk kishte prekur dorën e mashkullit të huaj – reagimi saj .. Ne si staf, kemi për qëllim që juve të ju ofrojmë sa më shumë informacione dhe dije të dobishme rreth fesë Islame por gjithsesi se kemi edhe harxhime të shumta, kështu që ju lutemi …

Read More »

A është e vërtetë që trupi i hafizit nuk kalbet? ..

A është e vërtetë që trupi i hafizit nuk kalbet? .. Ne si staf, kemi për qëllim që juve të ju ofrojmë sa më shumë informacione dhe dije të dobishme rreth fesë Islame por gjithsesi se kemi edhe harxhime të shumta, kështu që ju lutemi që pasi të dëgjoni përgjigjen të …

Read More »

Lutja drejtuar Zotit të Madhëruar është një adhurim mbushur plot mistere, i fshehtë dhe i shenjtë. Ajo është sjellja më e sinqertë e adhuruesit. Është gjendja ku njeriu i drejtohet dhe kërkon diçka nga Zoti i tij me çiltërsi dhe sinqeritet.Në ajete si “Kur robërit e Mi të pyesin për Mua, thuaju se Unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më lutet.’(Bekare 2/186), “Lutmuni Mua se do t’ju përgjigjem!”(Gafir /60), “Zoti im nuk do t’ju përfillte sikur të mos ishte lutja juaj.”(Furkan /77) tregohet qartë rëndësia e lutjes. Edhe i Dërguari i Zotit (s.a.s) i ka këshilluar shokët dhe të afërmit e tij të luten, dhe vetë nuk ka pushuar së luturi Zotit përgjatë gjithë jetës së tij.Lutja e përshkruar dhe treguar me kaq madhështi zë një vend shumë të rëndësishëm në jetën e besimtarit. Një njeri i cili ngre duart lart i drejtohet Zotit kështu: “Të gjitha shkaqet kanë heshtur. Asnjë ngjarje nuk mund të ndikojë në rrjedhën e natyrës dhe askush nuk mund të më zgjasë dorën dhe të zgjidhë hallet e mia. Unë i ngrita duart dhe po i lutem Atij, Më të madhëruarit, Atij që vazhdimisht zërin ma dëgjon, frymëmarrjen ma ndjen, Ai i cili më thotë se është më afër se damari im i qafës, më premton se do t’i përgjigjet lutjes sime, mbajtësit të premtimeve, Atij i cili nuk më thotë se nuk kam fuqi të plotësoj lutjen tënde dhe të mbaj fjalën e dhënë.”Me anë të lutjes njeriu i drejtohet Zotit me ndjenjën e mallit. Ne mund të jemi larg Tij, ashtu siç jemi larg diellit. Por Ai, ashtu siç bën Dielli me anë të rrezeve të ngrohta, përkëdhel gjithnjë kokën tonë, është prezent në çdo gjendje tonën dhe nuk kthen asnjëherë duarbosh zemrën që i lutet. Ai është i mëshirshëm me robin e tij më shumë se ç’është nëna dhe babai me fëmijën e vet. Profeti i nderuar ia tregon shokëve këtë të vërtetë me anë të një tabloje:Një grua e cila kërkonte fëmijën e saj mes robërve pas mbarimit të luftës, vraponte sa majtas djathtas, here vraponte e here ndalej, përqafonte çdo fëmijë që i dukej si fëmija i saj. Kur e shihte se nuk është fëmija i saj, e linte dhe vazhdonte kërkimin. Më në fund arriti ta gjente, e përqafoi fort dhe i mori erë. Dhe pikërisht në këtë moment Profeti i Allahut (xh.sh) u tregon këtë tablo shokëve dhe i pyet: “A e shihni këtë nënë? A mund ta hedh në zjarr fëmijën e saj që e ka strukur fort në gji?”, “Jo,kurrsesi, nuk mund ta hedhë.”, u përgjigjën sahabët. Pas kësaj përgjigjeje Profeti iu drejtua shokëve me këta fjalë: “Zoti është më i mëshirshëm ndaj robërve të Tij sesa kjo nënë.”Si të lutesh?Përsa i përket mënyrës sesi t’i lutemi Zotit, mund të themi se pikë së pari kur i lutemi Zotit duhet të besojmë sinqerisht se Ai do të na e pranojë lutjen. Asnjëherë nuk duhet të lutemi me mendimin se edhe po nuk u pranua, gjithsesi nuk prish punë, apo t’i lutemi Zotit sikur po testojmë fuqinë e Tij në ka apo nuk ka mundësi të na i pranojë lutjet. Para dhe gjatë lutjes duhet besuar realisht se Allahu është i Plotfuqishëm dhe ka fuqinë të realizojë çdo gjë. Nëse Ai dëshiron, mund ta bëjë të varfrin mbret për një çast të vetëm. Prandaj le të punojmë shumë për pranimin e lutjes dhe le të kërkojmë nga Zoti arritjen e objektivave më të larta, p.sh., në vend të parajsës duhet të kërkohet Firdeusi. Ja pra, kështu na ka mësuar të lutemi Profeti ynë i nderuar.Së dyti, lutjet duhen drejtuar me mendimin se Zoti plotëson dëshirat dhe kërkesat tona, duke pranuar kështu fuqinë dhe forcën e Tij të pafund. Përsëri ne e dimë se Ai mundet dhe ka fuqinë e krijimit të një bote tjetër siç është parajsa dhe prandaj kërkojmë nga Ai Xhenetin. Kjo nuk është vetëm lutje apo pasqyrim i gjendjes sonë, por është një lloj peticioni i thellë në të cilin shprehim të gjitha cilësitë e madhëruara dhe emrat e Tij të bukur. Një lutje e tillë është një adhurim i pastër dhe asnjëherë nuk refuzohet.Krahas kësaj kur lutemi nuk duhet të neglizhojmë, por të lutemi me shumë këmbëngulje dhe vendosmëri. A i keni pare lypësit para dyerve të xhamive, nganjëherë thonë fjalë të tilla dhe kërkojnë diçka me aq shpirt, saqë ty nuk të bëhet të ikësh pa u dhënë diçka. Ja pra, dhe ne duhet t’i lutemi Zotit në atë mënyrë nëse duam të na mbështjellë me mëshirën e Tij. Disa njerëz kanë shpëtuar nga këta lutje të përzemërta dhe të sinqerta. P.sh., njeriu mund të lutet kështu: “O Zot! Unë e njoh veten time, me veprat që kam bërë e kam të vështirë të futem në parajsë, por nëse Ti e urdhëron diçka të tillë, atëherë edhe mundem. Edhe nëse më shpie në zjarrin Tënd, do t’u flas për Ty njerëzve aty.” Ndërsa një tjetër lutet kështu: “O Zot! Unë e njoh veten time, por të njoh dhe Ty; mua nuk më shkojnë këta mëkate, po Ty me të vërtetë që të takon falja.”Fjalë të tilla të përzemërta sjellin mëshirën e Zotit dhe Ai bën atë që i shkon madhështisë së Tij, dhe i bën lutjet e tyre një mjet për faljen e mëkateve.Njeriu duhet të shkrihet në atmosferën e lutjes dhe asnjëherë nuk duhet të lodhuri nga lutja. Zoti padyshim që e dëgjon zërin e njeriut por nganjëherë njeriu kërkon gjënë e gabuar dhe Zoti i jep atë që është më e mirë për të. Siç e thotë dhe një dijetar i njohur, robi i kërkon Zotit një djalë, dhe Zoti i jep atij një vajzë si Merjemja e nderuar, e cila do të jetë më e mirë për të.

Lutja drejtuar Zotit të Madhëruar është një adhurim mbushur plot mistere, i fshehtë dhe i shenjtë. Ajo është sjellja më e sinqertë e adhuruesit. Është gjendja ku njeriu i drejtohet dhe kërkon diçka nga Zoti i tij me çiltërsi dhe sinqeritet.Në ajete si “Kur robërit e Mi të pyesin për …

Read More »

PESË GJËRA NË JETË QË NUK MUND TË KTHEHEN

Një vajzë po e priste avionin në hapësirat e pritjes në një aeroport të madh. Pasiqë kishte nevojë për një pritje të gjatë, vendosi ta blejë një libër që koha t’i kalojë më shpejt. Bashkë me librin e bleu edhe një pako me biskota. U ul në dhomën e pritjes …

Read More »

ÇDO DITË NJERIUN E GODASIN NGA TRI SPROVA, POR AI NUK MERR MËSIM

Secilin njeri për çdo ditë e godasin nga tri sprova, prej të cilave ai nuk merr mësim. – Çdo ditë jeta e tij shkurtohet për një ditë, e ai nuk shqetësohet për këtë, mirëpo kur i pakësohet pasuria, atëherë shqetësohet, ndonëse pasuria mund të kompensohet, ndërsa jeta nuk mund të …

Read More »

PESË GJËRA NË JETË QË NUK MUND TË KTHEHEN

Një vajzë po e priste avionin në hapësirat e pritjes në një aeroport të madh. Pasiqë kishte nevojë për një pritje të gjatë, vendosi ta blejë një libër që koha t’i kalojë më shpejt. Bashkë me librin e bleu edhe një pako me biskota. U ul në dhomën e pritjes …

Read More »

ÇUDITEM ME NJË NJERI I CILI I VARROS TË VDEKURIT, E NUK MERR MËSIM

Dijetarët e devotshëm kanë thanë: «Çuditem me një njeri i cili vërtet beson në Allahun, e pastaj brengoset dhe frikësohet për të ardhmen e tij. Çuditem me një njeri i cili është plotësisht i sigurtë në mëshirën e Allahut, e pastaj dëshpërohet për daljen nga vështirësitë dhe telashet. Çuditem me …

Read More »

Partia Laburiste nuk lejon përfaqësuesit e Arabisë Saudite në konferencën e partisë

Një zëdhënës i Partisë Laburiste të Mbretërisë së Bashkuar tha se partia kishte hedhur poshtë një kërkesë nga ambasada e Arabisë Saudite për të marrë pjesë në konferencën vjetore të partisë që zhvillohet në Brighton, raportoi të hënën HuffPost. “Në bazë të provave për krime lufte të kryera nga Arabia …

Read More »

Elvis Naci – Nuk më respekton fëmija (VIDEO)

Respektimi i prindërve është nga gjërat më të rëndësishme dhe prej punëve më të mëdha që të afron tek Allahu, nga veprat më të larta, prej obligimeve më primare ndërsa mosrespektimi i prindërve është prej mëkateve të mëdha, krim i rëndë, shkatërruesi më i trishtueshëm duke u bazuar në argumente …

Read More »

Pssst, Pëshpëriti, Edhe Armiqtë e Iranit nuk duan ndryshimin e regjimit

nga Anne Khodabandeh dhe Massoud Khodabandeh. Pas rizgjedhjes së Presidentit Rouhani në Maj 2017, shumë analistë të Lindjes së Mesme arritën në përfundimin se pjesëmarrja prej 78% dhe shumica e qartë ishte një tregues i pastër se ndërsa populli i Iranit dëshiron më shumë liri politike dhe shoqërore, ata janë …

Read More »

Adem Demaci: Rugova nuk ishte asgje tjetër përveç një “pijanec”, ishte i çmendur pas vajzave te reja

Ne kete video nder te tjera Demaçi thote: “Rugova ishte ne rrugën e kombit sa ishte letë, si u veshtirsun punët ai iku, ju shishmu rakia, konjaku e kolltuku, ai filloje me e harru edhe rrugën e kombit.Rugova ka qene i urte e burrë i mire, por ishte një frikacak …

Read More »

Bagdadi nuk do të lejojë nje ‘Izrael të Dytë’

Turmat mbushën rrugët e kryeqytetit Irakien të Kurdistanit, gjatë një tubimi të bërë përpara votimit për pavarësi këtë muaj. Ndërsa disa prej tyre mbanin flamurët e Izraelit, i cili mbështet aspiratat e kurdëve, Bagdadi tha se nuk do të lejojë krijimin e një “Izraeli të dytë”. Ditën e shtunë, qyteti …

Read More »

Ti që nuk ke fëmijë?

Ti që nuk ke fëmijë?? Ti që je i sëmurë? Ti i cili ke borgje dhe ke vështirësi ti lash??? Ti i cili ke halle dhe telashe të ndryshme?? Cfarë po pret??? Lute Zotin tënd, tek I Cili cdo gjë është e mundur. Kërko prej Tij atë që të mungon. …

Read More »

Nuk ka kurë më të mirë për sëmundjet e zemrës sesa Kurani

Nuk ka kurë më të mirë për sëmundjet e zemrës sesa Kurani, pasi ai e zhduk tërësisht sëmundjen nga zemra, mbron shëndetin dhe mirëqenien e saj dhe lufton gjithçka që mund t‟i sjellë asaj dëm. Megjithatë, shumica e zemrave përsëri e shpërfillin Kuranin dhe nuk e besojnë atë, e kështu …

Read More »

Nuk ka asnjë dyshim se numri shtatë ka rëndësi të veçantë

Kuptimi shpirtëror i numrit ‘shtatë’ Përdorimi i shtatë hurmave që përmendet në hadith, ka një kuptim shpirtëror (ezoterik) dhe material. Kështu, Allahu ka krijuar shtatë qiej, shtatë toka, shtatë ditë në javë, e bëri krijimin e njeriut në shtatë etapa, ka përcaktuar shtatë rrotullime rreth Qabes, shtatë xhiro ndërmjet Safasë …

Read More »