Home / Tag Archives: kur

Tag Archives: kur

JA Ç’NDODH ME FOSHNJEN KUR NENA PI DUHAN GJATE SHTATZANISE

JA Ç’NDODH ME FOSHNJEN KUR NENA PI DUHAN GJATE SHTATZANISENe si staf kemi pë qëllim që juve të ju ofrojmë sa më shumë rreth islamit por gjithsesi se kemi Harxhime kështu që ju lutemi që pasi ta dëgjoni përgjigjen të klikoni mbi reklamën që shfaqet poshtë këti teskti sepse ashtu …

Read More »

Lutja drejtuar Zotit të Madhëruar është një adhurim mbushur plot mistere, i fshehtë dhe i shenjtë. Ajo është sjellja më e sinqertë e adhuruesit. Është gjendja ku njeriu i drejtohet dhe kërkon diçka nga Zoti i tij me çiltërsi dhe sinqeritet.Në ajete si “Kur robërit e Mi të pyesin për Mua, thuaju se Unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më lutet.’(Bekare 2/186), “Lutmuni Mua se do t’ju përgjigjem!”(Gafir /60), “Zoti im nuk do t’ju përfillte sikur të mos ishte lutja juaj.”(Furkan /77) tregohet qartë rëndësia e lutjes. Edhe i Dërguari i Zotit (s.a.s) i ka këshilluar shokët dhe të afërmit e tij të luten, dhe vetë nuk ka pushuar së luturi Zotit përgjatë gjithë jetës së tij.Lutja e përshkruar dhe treguar me kaq madhështi zë një vend shumë të rëndësishëm në jetën e besimtarit. Një njeri i cili ngre duart lart i drejtohet Zotit kështu: “Të gjitha shkaqet kanë heshtur. Asnjë ngjarje nuk mund të ndikojë në rrjedhën e natyrës dhe askush nuk mund të më zgjasë dorën dhe të zgjidhë hallet e mia. Unë i ngrita duart dhe po i lutem Atij, Më të madhëruarit, Atij që vazhdimisht zërin ma dëgjon, frymëmarrjen ma ndjen, Ai i cili më thotë se është më afër se damari im i qafës, më premton se do t’i përgjigjet lutjes sime, mbajtësit të premtimeve, Atij i cili nuk më thotë se nuk kam fuqi të plotësoj lutjen tënde dhe të mbaj fjalën e dhënë.”Me anë të lutjes njeriu i drejtohet Zotit me ndjenjën e mallit. Ne mund të jemi larg Tij, ashtu siç jemi larg diellit. Por Ai, ashtu siç bën Dielli me anë të rrezeve të ngrohta, përkëdhel gjithnjë kokën tonë, është prezent në çdo gjendje tonën dhe nuk kthen asnjëherë duarbosh zemrën që i lutet. Ai është i mëshirshëm me robin e tij më shumë se ç’është nëna dhe babai me fëmijën e vet. Profeti i nderuar ia tregon shokëve këtë të vërtetë me anë të një tabloje:Një grua e cila kërkonte fëmijën e saj mes robërve pas mbarimit të luftës, vraponte sa majtas djathtas, here vraponte e here ndalej, përqafonte çdo fëmijë që i dukej si fëmija i saj. Kur e shihte se nuk është fëmija i saj, e linte dhe vazhdonte kërkimin. Më në fund arriti ta gjente, e përqafoi fort dhe i mori erë. Dhe pikërisht në këtë moment Profeti i Allahut (xh.sh) u tregon këtë tablo shokëve dhe i pyet: “A e shihni këtë nënë? A mund ta hedh në zjarr fëmijën e saj që e ka strukur fort në gji?”, “Jo,kurrsesi, nuk mund ta hedhë.”, u përgjigjën sahabët. Pas kësaj përgjigjeje Profeti iu drejtua shokëve me këta fjalë: “Zoti është më i mëshirshëm ndaj robërve të Tij sesa kjo nënë.”Si të lutesh?Përsa i përket mënyrës sesi t’i lutemi Zotit, mund të themi se pikë së pari kur i lutemi Zotit duhet të besojmë sinqerisht se Ai do të na e pranojë lutjen. Asnjëherë nuk duhet të lutemi me mendimin se edhe po nuk u pranua, gjithsesi nuk prish punë, apo t’i lutemi Zotit sikur po testojmë fuqinë e Tij në ka apo nuk ka mundësi të na i pranojë lutjet. Para dhe gjatë lutjes duhet besuar realisht se Allahu është i Plotfuqishëm dhe ka fuqinë të realizojë çdo gjë. Nëse Ai dëshiron, mund ta bëjë të varfrin mbret për një çast të vetëm. Prandaj le të punojmë shumë për pranimin e lutjes dhe le të kërkojmë nga Zoti arritjen e objektivave më të larta, p.sh., në vend të parajsës duhet të kërkohet Firdeusi. Ja pra, kështu na ka mësuar të lutemi Profeti ynë i nderuar.Së dyti, lutjet duhen drejtuar me mendimin se Zoti plotëson dëshirat dhe kërkesat tona, duke pranuar kështu fuqinë dhe forcën e Tij të pafund. Përsëri ne e dimë se Ai mundet dhe ka fuqinë e krijimit të një bote tjetër siç është parajsa dhe prandaj kërkojmë nga Ai Xhenetin. Kjo nuk është vetëm lutje apo pasqyrim i gjendjes sonë, por është një lloj peticioni i thellë në të cilin shprehim të gjitha cilësitë e madhëruara dhe emrat e Tij të bukur. Një lutje e tillë është një adhurim i pastër dhe asnjëherë nuk refuzohet.Krahas kësaj kur lutemi nuk duhet të neglizhojmë, por të lutemi me shumë këmbëngulje dhe vendosmëri. A i keni pare lypësit para dyerve të xhamive, nganjëherë thonë fjalë të tilla dhe kërkojnë diçka me aq shpirt, saqë ty nuk të bëhet të ikësh pa u dhënë diçka. Ja pra, dhe ne duhet t’i lutemi Zotit në atë mënyrë nëse duam të na mbështjellë me mëshirën e Tij. Disa njerëz kanë shpëtuar nga këta lutje të përzemërta dhe të sinqerta. P.sh., njeriu mund të lutet kështu: “O Zot! Unë e njoh veten time, me veprat që kam bërë e kam të vështirë të futem në parajsë, por nëse Ti e urdhëron diçka të tillë, atëherë edhe mundem. Edhe nëse më shpie në zjarrin Tënd, do t’u flas për Ty njerëzve aty.” Ndërsa një tjetër lutet kështu: “O Zot! Unë e njoh veten time, por të njoh dhe Ty; mua nuk më shkojnë këta mëkate, po Ty me të vërtetë që të takon falja.”Fjalë të tilla të përzemërta sjellin mëshirën e Zotit dhe Ai bën atë që i shkon madhështisë së Tij, dhe i bën lutjet e tyre një mjet për faljen e mëkateve.Njeriu duhet të shkrihet në atmosferën e lutjes dhe asnjëherë nuk duhet të lodhuri nga lutja. Zoti padyshim që e dëgjon zërin e njeriut por nganjëherë njeriu kërkon gjënë e gabuar dhe Zoti i jep atë që është më e mirë për të. Siç e thotë dhe një dijetar i njohur, robi i kërkon Zotit një djalë, dhe Zoti i jep atij një vajzë si Merjemja e nderuar, e cila do të jetë më e mirë për të.

Lutja drejtuar Zotit të Madhëruar është një adhurim mbushur plot mistere, i fshehtë dhe i shenjtë. Ajo është sjellja më e sinqertë e adhuruesit. Është gjendja ku njeriu i drejtohet dhe kërkon diçka nga Zoti i tij me çiltërsi dhe sinqeritet.Në ajete si “Kur robërit e Mi të pyesin për …

Read More »

SubhanAllah, kjo lule çel çdo herë kur thërret Ezani (VIDEO)

Në Azerbejxhan ekziston një lloj i lules e cila është quajtur Lulja e Ezanit. Ajo lulëzon vetëm kur thërret ezani. Shkenca ende nuk ka sqarim për këtë mrekulli, kurse ajo ka zgjuar interesin edhe të televizioneve më të mëdha botërore, siç është CNN. Shperndaje lajmin SubhanAllah, kjo lule çel çdo …

Read More »

Lutja kur hyjmë në shtëpi

DHIKRI KUR HYJMË NË SHTËPI: Profeti Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të thote:Kur burri hyn në shtëpi, le te thote: انبر الل ىلعو ،انجرخ الل مسبو ،انجلو الل مسب انلكوت Bismil-lâhi uelexh’nâ, ue bismil- lâhi ħarraxh’nâ ue alell-llâhi rrab- binâ teuek-kel’nâ. (Me emrin e Allahut hyjmë në shtëpi …

Read More »

Për ata që kur thret EZANI e luajn vendin dhe thojn AZIZ ALLAH

Për ata që kur thret EZANI e luajn vendin dhe thojn AZIZ ALLAHNe si staf kemi pë qëllim që juve të ju ofrojmë sa më shumë rreth islamit por gjithsesi se kemi Harxhime kështu që ju lutemi që pasi ta dëgjoni përgjigjen të klikoni mbi reklamën që shfaqet poshtë këti …

Read More »

U martua për letra në Gjermani, por u shokua kur e kuptoi se burri i saj…

Por duke përfunduar edhe më keq. M.S, 24 vjeç nga Gostivari, ishte vajza e dytë e familjes së vjetër gostivarase që mbahen si familje e vjetër ku flasin turqisht. Në sezonin e verës me ardhjen e kurbetçarëve, 24 vjeçarja në një nga kafenetë e qytetit e pa Gazin, djaloshin 30 …

Read More »

Allahu ekber: Shiko cfar i ndodh Magjistari kur përballet me fjalët e All-llahut [Fuqia e Kur’anit]

Allahu ekber: Shiko cfar i ndodh Magjistari kur përballet me fjalët e All-llahut [Fuqia e Kur’anit]Ne si staf kemi pë qëllim që juve të ju ofrojmë sa më shumë rreth islamit por gjithsesi se kemi Harxhime kështu që ju lutemi që pasi ta dëgjoni përgjigjen të klikoni mbi reklamën që …

Read More »

Kur njeriu hyn në shtëpinë e tij

Trasmetohet nga Xhabir ibn Abdilah, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Profeti, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Kur njeriu hyn në shtëpinë e tij dhe përmend Allahun gjatë hyrjes (dhikrin e hyrjes në shtëpi) dhe kur ushqehet (bismilah), shejtani i thotë (shejtanëve të tjerë): …

Read More »

Duaja kur veshim një rrobe të re

KUR VESH NJË RROBË TË RE:هريخ نم كلأسأ ،هينتوسك تنأ دمحلا كل مهللا ام رشو هرش نم كب ذوعأو ،هل عنص ام ريخو هل عنصAll-llâhum-me lekel hamdu Ente keseutenîhi, es’eluke min ħajrihi ue ħajri ma sunia lehu, ue eûdhu bike min sherr-rrihi ue sherr-rri mâ sunia lehu.(O Allah! Ty të …

Read More »

Cfarë thuhet kur dëgjojmë ikametin

Transmetohet nga Ebi Seid radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur të dëgjoni muezinin atëherë thoni ashtu siç thotë dhe muezini.” “Sahilul Kelime” (54).Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Kërkohet nga ai që dëgjon ikametin të thotë të njëjta fjalë ashtu …

Read More »

Lutja kur hyjmë në shtëpi

DHIKRI KUR HYJMË NË SHTËPI:Profeti Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të thote:Kur burri hyn në shtëpi, le te thote:انبر الل ىلعو ،انجرخ الل مسبو ،انجلو الل مسب انلكوتBismil-lâhi uelexh’nâ, ue bismil- lâhi ħarraxh’nâ ue alell-llâhi rrab- binâ teuek-kel’nâ.(Me emrin e Allahut hyjmë në shtëpi e po me emrin …

Read More »

Pse leh qeni në momentin kur thërritet ezani?

Përgjigje: I Dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) na ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar, në momentin kur dëgjojmë të lehurën e qenit, sepse ai sheh atë që ne nuk e shohim.Muslimani, duhet të veprojë atë që i është lejuar, ndërsa e lehura …

Read More »

Pejgamberi (s.a.u.s.) përdorte tre gishta kur hante

Pejgamberi (s.a.u.s.) përdorte tre gishta kur hante Kjo është mënyra më e mirë e të ngrënit. Ngrënia me një ose dy gishta nuk e ndihmon oreksin dhe nuk siguron sasinë e mjaftueshme të ushqimit për çdo kafshatë e, si rrjedhojë, koha e të ngrënit zgjatet tej mase. Përveç kësaj, organet …

Read More »

Çfarë fliste shejh Albani kur ishte në gjumë?

Djali i Shejh Albanit, Abdul-Latif, tregon për babain e tij: “… Ai thoshte në gjumë: “Më sillni librin me titull “El-‘ilel. Më sillni librin me këtë dhe këtë titull. Më sillni librin me këtë dhe këtë titull. Më sillni librin me titull “Xherh ue Ta’dil”. Dhe një herë përderisa ai …

Read More »

Kur zbret Allahu çdo natë?..

Kur zbret Allahu çdo natë?.. Kur zbret Allahu çdo natë?.. Kur zbret Allahu çdo natë?.. Ne si staf, kemi për qëllim që juve të ju ofrojmë sa më shumë informacione dhe dije të dobishme rreth fesë Islame por gjithsesi se kemi edhe harxhime të shumta, kështu që ju lutemi që pasi të dëgjoni …

Read More »

U tallen: kur te vdes 4 veta le t’më qojn në varreza me MUZIKË… edhe ashtu ndodhi

U tallen: kur te vdes 4 veta ose me muzikë le t’më qojn në varreza edhe ashtu ndodhi – Irfan Salihu   Allahu ju shperbleft e ju ruajt nga cdo e keqe..

Read More »

Çfarë është haram kur bën marëdhenie seksuale me gruan?

Çfarë është haram kur bën marëdhenie seksuale me gruan? .. Ne si staf, kemi për qëllim që juve të ju ofrojmë sa më shumë informacione dhe dije të dobishme rreth fesë Islame por gjithsesi se kemi edhe harxhime të shumta, kështu që ju lutemi që pasi të dëgjoni përgjigjen të klikoni …

Read More »

Kur te dridhet toka (Tërmete) – A ka kush merr mësim (Shumë emocionuese)

Kur te dridhet toka (Tërmete) – A ka kush merr mësim (Shumë emocionuese)Ne si staf kemi pë qëllim që juve të ju ofrojmë sa më shumë rreth islamit por gjithsesi se kemi Harxhime kështu që ju lutemi që pasi ta dëgjoni përgjigjen të klikoni mbi reklamën që shfaqet poshtë këti …

Read More »

Kur hoxhës shqiptarë ju prish vetura rrugës Medine-Mekke

Kur një hoxhës shqiptarë ju prish vetura rrugës Medine-Mekke Ne si staf kemi pë qëllim që juve të ju ofrojmë sa më shumë rreth islamit por gjithsesi se kemi Harxhime kështu që ju lutemi që pasi ta dëgjoni përgjigjen të klikoni mbi reklamën që shfaqet poshtë këti teskti sepse ashtu …

Read More »

Prezantuesja e BBC qan kur e dëgjon Ezanin..

Prezantuesja e BBC qan kur e degjon Ezanin ..  Prezantuesja e BBC qan kur e degjon Ezanin ..  Ne si staf, kemi për qëllim që juve të ju ofrojmë sa më shumë informacione dhe dije të dobishme rreth fesë Islame por gjithsesi se kemi edhe harxhime të shumta, kështu që ju …

Read More »