Home / Tag Archives: ALLAHU

Tag Archives: ALLAHU

Video: SubhanAllah Allahu Na Ruajt Nga Devijimi Shiko Se Si Festohet Dita Ashures Në G…

SubhanAllah Allahu Na Ruajt Nga Devijimi Shiko Se Si Festohet Dita Ashures Në Gjakovë

Read More »

A e keni pyetur ndonjehere veten pse ezani fillon me “Allahu Ekber”?

A e ke pyetur ndonjë ditë veten se pse ezani fillon me shprehjen Allahu Ekber (Allahu është më i madhi) dhe nuk fillon me ndonjë shprehje tjetër, si Subhanallah, apo Esh-hedu en la ilahe il-lAllah?? Fshehtësia e saj gjendet në këtë ajet të sures Xhumua, ku Allahu i Madhëruar thotë: …

Read More »

Si Të Largosh Varfërinë Dhe Si Të Jap Pasuri Allahu?

Nga Ebu Hurejre (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Vërtet, Allahu i Lartësuar thotë: “O bir i Ademit! Angazhohu me adhurim ndaj Meje, do ta mbush gjoksin me pasuri dhe do ta largojë varfërinë. Në të kundërtën, do t’i mbush të dyja duart …

Read More »

NJERËZIT 100 HERË KTHEHEN NË TË NJËJTIN MËKAT, PASTAJ PENDOHEN DHE ALLAHU I FALË ATA

Nuk ka begati më të madhe sesa të na dojë Allahu, të na dojë Sunduesi i të gjithë sunduesve, i Cili në Kuran ka shpallur: قُلِ اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ …

Read More »

A e keni pyetur vehten “Pse ezani fillon me Allahu Ekber”?

A e ke pyetur ndonjë ditë veten se pse ezani fillon me shprehjen Allahu Ekber (Allahu është më i madhi) dhe nuk fillon me ndonjë shprehje tjetër, si Subhanallah, apo Esh-hedu en la ilahe il-lAllah?? Fshehtësia e saj gjendet në këtë ajet të sures Xhumua, ku Allahu i Madhëruar thotë: …

Read More »

SI TE LUTEM QË TË MË FALË ALLAHU FEMIJE?

Pyetje: Jam e martuar qe 2 vjet dhe ende nuk kam fëmijë. E fali namazin dhe çdoherë e lus Zotin të më jep fëmijë po ende nuk kam. Desha t’ju pyes se a ka ndonjë lutje-dua të veçantë që mund ta bëj. Shpresoj te Allahu se insha-Allah do të më …

Read More »

Pasha Atë që shpirti im është në duar të Tij, nuk bën dua muslimani (me këtë lutje), veç se Allahu i përgjigjet atij

Dëgjoni këtë dua madhështore e cila është Duaja që i çau tri palë Errësirat! Allahu nuk e refuzon duanë tënde nese e thua këtë:Thotë Muhamedi S.A.V.S : Pasha Atë që shpirti im është në duar të Tij, nuk bën dua muslimani (me këtë lutje), veç se Allahu i përgjigjet atij.Poashtu …

Read More »

Pendohuni tek Allahu ju o besimtarë, që të shpëtoni!

Falënderimi i takon Allahut Fuqiplotit, të Gjithëdijshmit, Mëshirëplotit, i Cili fal mëkatin dhe pranon pendimin e robërve. Ai është ndëshkues i ashpër, por edhe bamirës. Nuk ka zot tjetër përveç Tij. Tek Ai është e ardhmja e të gjithëve. Paqja dhe mëshira e Allahut të Lartësuar qoftë mbi Muhamedin salallahu …

Read More »

Vendimi i Islamit mbi hajninë! “Allahu e ka mallkuar hajdutin…”

Vendimi i Islamit mbi hajninë! “Allahu e ka mallkuar hajdutin…” Legjislacioni islam e ka lejuar fitimin e pasurisë dhe zotërimin e saj me mjete dhe mënyra të ligjshme, duke i pohuar njëkohësisht njeriut të drejtën e shfrytëzimit të kësaj pasurie. Pohimi i këtyre të drejtave do të thotë[1] se ato …

Read More »

“Allahu ju dhëntë bereqet!”

Falënderimi i takon Zotit të botëve, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi më të nderuarin e të Dërguarve, Muhamedin, mbi familjen dhe mbi shokët e tij. Njeriu, duke lëvizur nëpër dynja, lakmon dhe kërkon që të ketë kohë sa më tepër e ta gëzojë jetën, pasurinë, fëmijët dhe miqtë. …

Read More »

Kush ishte Muhammedi (sal Allahu alejhi we selem) ?

Kush ishte Muhammedi (sal Allahu alejhi we selem)? ”Në të Dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë, që shpreson tek Allahu dhe Dita e Fundit dhe e përmend shumë Allahun.” (Kurani 33:21) Muslimanët besojnë se Muhamedi (Paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të!) është Pejgamberi i …

Read More »

NDRROI JETË SHEJH EBU BEKR EL XHEZAIRIJ (Allahu e mëshiroftë!)

إنا لله و إنا إليه راجعون! Të Allahut jemi dhe tek Ai është kthimi ynë! Sot, në këtë ditë të bekuar të muajit Dhul Hixh-xheh (15.08.2018) paska ndërruar jetë dijetari i dashur dhe eminent i Medines Shejh Ebu Bekr el Xhezairij në moshën 97 vjeçare. O Allahu im, fale dijetarin …

Read More »

Kush ishte Muhammedi (sal Allahu alejhi we selem)?

Kush ishte Muhammedi (sal Allahu alejhi we selem)? ”Në të Dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë, që shpreson tek Allahu dhe Dita e Fundit dhe e përmend shumë Allahun.” (Kurani 33:21) Muslimanët besojnë se Muhamedi (Paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të!) është Pejgamberi i …

Read More »

10 NETËT PËR TË CILAT ALLAHU BETOHET NË KURAN.

Ligjëratë: Thotë Allahu i Plotfuqishëm në Kuran: وَالْفَجْرِ {1} وَلَيَالٍ عَشْرٍ {2} – “Pasha agimin dhe dhjetë netët …” (el-Fexhr, 1-2). Allahu i Madhërishëm betohet në agimin, dmth mëngjes, e në veçanti i referohet agimit të ditës së parë të Bajramit të Kurbanit, siç citohet në tefsirin e Ibn Kethirit. …

Read More »

PËRSE EZANI FILLON ME “ALLAHU EKBER”?

A e ke pyetur ndonjë ditë veten se pse ezani fillon me shprehjen Allahu Ekber (Allahu është më i madhi) dhe nuk fillon me ndonjë shprehje tjetër, si Subhanallah, apo Esh-hedu en la ilahe il-lAllah?? Fshehtësia e saj gjendet në këtë ajet të sures Xhumua, ku Allahu i Madhëruar thotë: …

Read More »

Si ta kuptosh që Allahu të do

Nëse doni ta dini dashurinë e Allahut për ju, atëherë shiko në këto tri vepra (punë), nëse kryeni një prej tyre, kjo tregon dashurinë e Tij për ju. 1. Shtimi i kryerjes së adhurimeve vullnetare (nafile) në mënyrë të vazhduar. Në një hadith kudsij transmetohet se Allahu i Lartësuar ka …

Read More »

Allahu i shpërbleftë për mundin që po e japin për ummetin e muslimanëve:”Palestinezja shërohet në Turqi”

Allahu i shpërbleftë për mundin që po e japin për ummetin e muslimanëve:”Palestinezja shërohet në Turqi” Gjashtëmbëdhjetë vjeçarja palestineze Meryem Abu-Matar është falendëruese ndaj Turqisë, pasi ka marrë përsipër ta shërojë atë pas plagosjes nga ana e ushtarëve izraelitë. Vajza palestineze, e cila u qëllua nga ushtarët gjatë protestave anti-okupatore …

Read More »

Kush është njeriu të cilit Allahu ia pranoi çdo lutje?

Kush është njeriu të cilit Allahu ia pranoi çdo lutje? A keni dëgjuar ndonjëherë për Utbe El – Gulamin? Atë, Imam Edh-Dhehebiu në Sijar e’lam En nubela e ka përshkruar si zahid, të bindur ndaj Allahut, dhe që ia ka pasur frikën Allahut. Sa i përket gjendjes së tij, ai …

Read More »

Allahu i Madhëruar thotë: O robërit e mi… (Hadith Kudsi)

Nga Ebu Dherr Gafariu (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) i ka përcjellë fjalët e Zotit dhe Krijuesit të tij, të Fuqishmit dhe të Madhërishmit, i cili ka thënë: “O robërit e mi, Unë ia kam …

Read More »

Duaj në emër të allahut, pastaj edhe ty do të dojë allahu

“Unë të dua në emër të Allahut” – fjalë të mëdha, të bukura të cilat aq lehtë dhe pa kujdes shumë njerëz i shqiptojnë. Nga Ebu Hurejre (r.a.) transmetohet se Pejgamberi (savs) ka thënë: “Muslimani është vëlla i muslimanit, nuk i bën padrejtësi, nuk e lë në baltë, nuk e …

Read More »