Home / Feja / SKANDALOZE: Ja si e maltreton BURDUSHI një pacient, kinse po e largon djallin nga trupi i ti ( VIDEO )

SKANDALOZE: Ja si e maltreton BURDUSHI një pacient, kinse po e largon djallin nga trupi i ti ( VIDEO )

Tribuna Chanell demaskon njeriun me kontravers ne Kosove, ne një video e publikuar ditët e fundit shihet se si Burdushi maltreton pacientet duke tentuar t’ia largon djallin nga trupi.

Kjo nuk është hera e parë qe Burdushi bene kesi lloje eksperimentesh ne trupin e një njeriu, por habitemi se si e lejojnë familje ketë gjë.

Ai ne një interviste kishte deklaruar: “Nuk keni nevoje te shkoni te hoxha apo te mjeki, ejani te baba”.

Xhihadi më i mirë është që të luftohen armiqtë e fesë dhe t’u qëndrojmë kundër kurthëve të tyre. Prej tyre janë magjistarët, fallxhorët dhe mashtruesit. Vërtetë, ata po bëjnë dëm të madh me veprat e tyre që janë shumë të rrezikshme. I mundojnë besimtarët tepër dhe aspak nuk brengosën për dhimjet e tyre.
Mirëpo, All-llahu u ka premtuar atyre xhehnemin. All-llahu na ka treguar në Kur’an se magjistari është kafir-mosbesimtar.

“Ata ndoqën atë që shejtanët e nxorrën (në mënyrë të rreme nga magjia) në kohën e sundimit të Sulejmanit. Nuk mohoi Sulejmani por shejtanët mohuan (nuk besuan), duke u mësuar njerëzve magjinë dhe gjëra të tilla që zbritën në Babiloni prej dy melekëve, Harut dhe Marut, por në të vërtetë asnjëri prej tyre nuk i mësoi ndokujt gjëra të tilla, veç pasi ata thanë: “Ne jemi vetëm sprovë, kështu që mos u bëni mosbesimtarë (duke mësuar magjinë prej nesh).” Dhe nga këta melekë njerëzit mësuan atë që shkaktonte ndarjen e burrit nga bashkëshortja e tij, por ata nuk mund të dëmtonin ndokënd përveçse me Vullnetin dhe Lejen e Allahut. Dhe ata mësuan atë gjë që i dëmtonte dhe nuk u sillte përfitim. E në të vërtetë ata e dinin se blerësit e saj (të magjisë) nuk do të kishin aspak pjesë nga Bota e Pastajme. Dhe vërtet, sa e keqe ishte ajo për të cilën ata shitën veten e tyre, veç sikur ta dinin!” [El-Bekare, 102]

Shperndaje lajmin SKANDALOZE: Ja si e maltreton BURDUSHI një pacient, kinse po e largon djallin nga trupi i ti ( VIDEO ) ne facebook, twiter, google+ etj.

Check Also

Video: Recitation Quran –

Recitation Quran – ❤☝