Home / Feja / Si te fitosh shperblimin e Haxhit dhe Umres?

Si te fitosh shperblimin e Haxhit dhe Umres?

Si te fitosh shperblimin e Haxhit dhe Umres?

Është transmetuar nga Tirmidhiu se Pejgamberi alejhi selam ka thënë:“Kushdo që fal sabahun me Xhemat, pastaj ulet dhe e kujton Allahun derisa të dalë dielli, pastaj falë dy rekate, do të ketë shpërblimin e tillë si të Haxhit dhe Umres.”

I Dërguari i Allahut alejhi selam tha: “të plotë, të plotë, të plotë.”

Burimi: (el-Xhumuah 535; klasifikuar si hasen nga shejh Albani në Sahih Sunen el-Tirmidhi, 480)

Check Also

Alkooli vret më shumë adoleshentë se sa të gjithë drogërat bashke

Sipas, Addaction, alkooli është faktori më i madh i rrezikut për vdekjen, për moshat midis …