Home / Feja / Si te fitosh shperblimin e Haxhit dhe Umres?

Si te fitosh shperblimin e Haxhit dhe Umres?

Si te fitosh shperblimin e Haxhit dhe Umres?

Është transmetuar nga Tirmidhiu se Pejgamberi alejhi selam ka thënë:“Kushdo që fal sabahun me Xhemat, pastaj ulet dhe e kujton Allahun derisa të dalë dielli, pastaj falë dy rekate, do të ketë shpërblimin e tillë si të Haxhit dhe Umres.”

I Dërguari i Allahut alejhi selam tha: “të plotë, të plotë, të plotë.”

Burimi: (el-Xhumuah 535; klasifikuar si hasen nga shejh Albani në Sahih Sunen el-Tirmidhi, 480)

Check Also

A do të jetë Libani Lufta e Ardhshme e Energjisë?

Nga F. William Engdahl Në Lindjen e Mesme është duke u formësuar një tjetër konfrontim …