Home / Feja / Pse është e ndaluar mbytja e bretkosave?

Pse është e ndaluar mbytja e bretkosave?
Pyetja?

A është haram mbytja e bretkosave?

Përgjigjia:

Po, është e vërtetë se muslimani e ka të ndaluar mbytjen e bretkosave dhe kjo ndalesë është bërë nga Muhamedi (salallahu alejhi ue selem), gjithashtu, ai sqaron edhe urtësinë e kësaj ndalese, duke thënë: “Mos i mbytni bretkosat për shkak se kuakja e tyre është madhërim i Allahut.” Shënon Bejhakiu.

Gjithashtu, është e ndaluar edhe të ushqehemi me të, pra nuk lejohet t’i hamë. Allahu e di më së miri. Alaudin Abazi-

Check Also

Video: Allahu ekber !!! A është e mundur kjo? me një frymë… Globi Islam

Allahu ekber !!! A është e mundur kjo? 😮 me një frymë… ☆ ☆