Home / Feja / Përgëzim për atë që thotë Allahu Ekber dhe La ilahe ilaAllah.(në dhjetë ditëshin e Dhul-Hixhxhes)

Përgëzim për atë që thotë Allahu Ekber dhe La ilahe ilaAllah.(në dhjetë ditëshin e Dhul-Hixhxhes)


Ka thënë i Dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem:

“Nuk ka bër tehlil(ka thënë La ilahe ilAllah) veçse është përgëzuar,dhe nuk ka bërë tekbir(ka thënë Allahu Ekber) veçse është përgëzuar.”

Te pranishmit thanë:O i Derguar i Allahut SalAllahu alejhi ue selem ,a me Xhennet janë të përgëzuar?Tha:”Po”


Shejkh Albani thotë se hadithi është sahih ne librin e tij:

Check Also

Kompromiset e rrezikshme për ulësen në OKB

Kosova nuk duhet të bëjë kompromise të reja në finalen e dialogut të Brukselit, për …