Home / Feja / O i Dërguari i Allahut, cili është gjynahu më i madh tek Allahu?

O i Dërguari i Allahut, cili është gjynahu më i madh tek Allahu?

Imam Buhariu (Allahu e mëshiroftë!) në “Sahihun” e tij transmeton se një burrë e pyeti të Dërguarin (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!): “O i Dërguari i Allahut, cili është gjynahu më i madh tek Allahu? Tha: “T’i shoqërosh shok Allahut, ndërsa Ai është që të ka krijuar.” Tha (burri): “Po pastaj cili?” Tha (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!): “Të vrasësh fëmijën tënd prej frikës se mos po ushqehet me ty (nga frika se mos po varfërohesh).” Tha (burri): “Po pastaj cili?” Tha (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!): “Të bësh kurvëri me bashkëshorten e fqinjit tënd.”

Related

Check Also

E ndali në rrugë por vajza i tha ‘mos më prek’, kur e pa se ishte gjallë në trotuar ai …

“Ata jetonin në Tiranë, ndërkohë që sipas dëshmitarëve ka pasur një debat mes tyre. Djali …