Home / Feja / Në të vërtet Allahu i shpalli Musait Alejhi selam për Pejgamberin tonë Muhamedin Alejhi Selam Derisa po i Zbriste Tevrati

Në të vërtet Allahu i shpalli Musait Alejhi selam për Pejgamberin tonë Muhamedin Alejhi Selam Derisa po i Zbriste Tevrati

Musa (Paqja qoftë mbi të) i tha Zotit të tij:
„O Zoti Im, e shoh që është e shkruar në Tevrat se do të ketë një ummet, Ky do të ndërmjetësoj dhe ndërmjetësimet do të pranohen. O Allah, bërë të jetë ummeti im o Zoti Im.“
Allahu (subhanu ve te`ala) i tha Musait:
« O Musa, është ummeti i Muhamedit »
Musa (Paqja qoftë mbi të) i tha Zotit të tij:
“O Zoti im, unë shoh se në faqet e shkruara është një ummet, se pesë kohët e namazit janë shlyerje për gabimet [mëkatet] e tyre. O Allah, bërë të jetë ummeti im o Zoti Im.“

Allahu (subhanu ve te`ala) i tha Musait:
« O Musa, është ummeti i Muhamedit »
Musa (Paqja qoftë mbi të) i tha Zotit të tij:

“O Zoti im, unë shoh në faqet është shkruar se në një ummet, do të luftojë kundër popullit të devijuar [Ehl el-Dalala], dhe se do të vrasin Dexhallin e verbër. O Allah, bërë të jetë ummeti im o Zoti Im.“
Allahu (subhanu ve te`ala) i tha Musait:
« O Musa, është ummeti i Muhamedit »
Musa (Paqja qoftë mbi të) i tha Zotit të tij:
„O Zoti im! Bëni këtë Ummet, që pastërtia [larja] e saj me ujë dhe me dhe, bërë të jetë ummeti im o Zoti Im.“
Allahu (subhanu ve te`ala) i tha Musait:

« O Musa, është ummeti i Muhamedit »
Musa (Paqja qoftë mbi të) i tha Zotit të tij:
„O Zoti Im, unë e shoh që është e shkruar në Tevrat se do të ketë një ummet. Nese një copë Bukë është e mbërthyer në stomakun e tyre. Ju falë mëkatet e tyre, sepse ata fillojnë ushqimin me Bismilah dhe e mbarojnë atë duke thënë Elhamdulilah. O Allah, bërë të jetë ummeti im o Zoti Im.“
Allahu (subhanu ve te`ala) i tha Musait:

« O Musa, është ummeti i Muhamedit »
Musa (Paqja qoftë mbi të) i tha Zotit të tij:
„O Zoti Im, e shoh që është e shkruar se do të ketë një ummet. Nëse njëri prej tyre dëshiron të kryej një mëkat. Por nuk e bën atë dhe e braktise nga frika ndaj Allahut Ti do e shënosh një vepër të mirë për të. Bëre që të jetë ai ummeti im, o Zoti Im!“
Allahu (subhanu ve te`ala) i tha Musait:

« O Musa, është ummeti i Muhamedit »
Musa (Paqja qoftë mbi të) i tha Zotit të tij:

„O Zoti Im, e shoh që është e shkruar në Pllakë se do të ketë një ummet. Që nëse njëri prej tyre do të kryej një mirësi, por nuk e bën atë Ti e shëh për të si një vepër të mirë dhe nëse e kryen atë vepër, do të shënohet për të sa 10 Vepra të mira, deri me 700+. Bëre që të jetë ai ummeti im, o Zoti Im!“
Allahu (subhanu ve te`ala) i tha Musait:

« O Musa, është ummeti i Muhamedit »
Ma’mar raporton transmetimet të mësipërme nga Katada dhe shtoi:
Musa (Paqja qoftë mbi të) i tha Zotit të tij:
“O Zoti im, Ummeti që është shpallur në Tevrat, ummeti më i mirë nga të gjitha ummetet, Dhe se ata urdhërojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Bëre që të jetë ai ummeti im, o Zoti Im!“
Allahu (subhanu ve te`ala) i tha Musait:

« O Musa, është ummeti i Muhamedit »
Musa (Paqja qoftë mbi të) i tha Zotit të tij:
“O Zot im, edhe pse ata do të jenë në ummetin e fundit, ata do të jenë të parët në Ditën e Gjykimit Bëre që të jetë ai ummeti im, o Zoti Im!“
Allahu (subhanu ve te`ala) i tha Musait:
« O Musa, është ummeti i Muhamedit »
Musa (Paqja qoftë mbi të) i tha Zotit të tij:

“O Zoti im! Këta lexojn librin nga memoria dhe gjithashtu e lexojn nga libri. Bëre që të jetë ai ummeti im, o Zoti Im!“
Allahu (subhanu ve te`ala) i tha Musait:
« O Musa, është ummeti i Muhamedit »
Kështu që Musai (Paqja qoftë mbi të) tha:

„Më bën prej ummetit të Muhamedit“
Atëherë Allahu (subhanu ve te`ala) i tha Musait:
“O Musa, Unë të gradova ty mbi të gjithë njerëzit, dhe të kam dhënë pejgamberllëkun. Merrni atë që ju kam dhënë dhe bëhu mirënjohës! S’ka dyshim se edhe Ummeti yt kanë me dalë me të mira dhe me të këqija.”
Pastaj Musa (Paqja qoftë mbi të) ishte mirënjohës dhe i kënaqur.
[Ebu’l Lait es-Samerkandî, Tanbih al-Ghāfilīn]

Check Also

Urimi i myftiut të kosovës naim ef. Tërnava me rastin e festës së Bajramit të Fitrit

Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra! Po përcjellim muajin e Ramazanit, muajin më të veçantë, …