Home / Feja / Mos shko në gjumë as mos u zgjo pa këto fjalë

Mos shko në gjumë as mos u zgjo pa këto fjalë

Kush e thotë këto fjalë (zemra e istigfarit) në mëngjes duke qenë i bindur në të, dhe vdes atë ditë para se të errësohet, ai është nga banorët e xhenetit, ndërsa nëse e thotë gjatë natës duke qenë i bindur në fjalët e saj dhe vdes para agimit edhe ai është nga banorët e xhenetit. Këto fjalë janë:

‘Allahumme Ente Rabbii, la ilahe illa Ente, halakteni, ve ene abduke, ve ene ‘ala ‘ahdike ve va’dike mesteta’tu, e’udhu bike min sherri ma sana’tu, ebu’u leke bi ni’ametike alejje, ve ebu’u leke bidhenbii, fagfir li fe innehu la jagfiru-dhunube illa Ente!‘

O Allah, Ti je Zoti im, nuk ka zot tjetër pos Teje. Ti më krijove mua dhe unë jam robi Yt. Po përpiqem sa të mundem ta mbajë fjalën dhe premtimin që ta kamë dhënë Ty. Mbështetem në mbrojtjen Tënde nga prapësia e veprave të mia. E pranoj mirësinë Tënde ndaj meje dhe e pranoj mëkatin tim. Më fal, ngase mëkatet nuk i falë askush pos Teje!

Hadithin e regjistron Buhariu në Sahihun e tij.

Check Also

Turqia: Do ishte mirë që liderët afrikanë të bisedojnë me ne para marrëveshjes për emigrantë me BE-në

Ministri për Çështjet e Bashkimit Evropian dhe kryenegociatori i Ankarasë me Brukselin, Omer Çelik bëri …