Home / Feja / MOS JEP FETVA PA DITURI!

MOS JEP FETVA PA DITURI!

Dijetari Muhamed bin Salih el-Uthejmin thotë:
“Në përgjithësi, shumica e njerëzve
shërbehen me fetva (verdikte shkencore fetare) pa dituri, dhe i gjenë duke thënë; “kjo është e lejuar”, apo “kjo është e ndaluar” ose “kjo është obligative” apo “nuk është obligative”. Ata nuk dinë gjë nga kjo që u tha.
A nuk e dinë ata që Allahu do t’i pyes për atë që flasin, në Ditë e Gjykimit?!
A nuk e dinë që mund të bëhen shkak i devijimit të ndonjë individi, duke ia lejuar atë që Allahu e ka ndaluar, ose të ndalojnë atë që Allahu e ka bërë të lejuar, kështu që bien në mëkat njëjtë sikurse vepruesi i asaj vepre si rezultat i fetvave pa dituri.

Burimi: Libri për Diturinë
Ibn Uthejmini / albislam.com

Përktheu nga gjuha arabe: Nusret RAMADANI

Check Also

Deri ne cilen moshe i lejohet femijes te falet pa abdes?

Pyetja: Deri ne cilen moshe i lejohet femijes te falet pa abdes? Përgjigjja: Prej 7 …