Home / Feja / Mëshira e Allahut është e pakufishme

Mëshira e Allahut është e pakufishme

“O Musa! Kam jetuar sipas urdhrave dhe porosive të Zotit për njëzet vite me radhë. Pas këtyre viteve, i braktisa porositë e Zotit dhe kam jetuar mes gjynaheve dhe veprave të liga për njëzet vite të tjera. Tashmë dua të pendohem dhe t’i rikthehem rrugës së Zotit, por a më pranon vallë Zoti?”

Zoti e inspiroi Musain, që t’i thotë:

“Për njëzet vite na u binde dhe Ne të deshëm. Për njëzet vite të tjera na ktheve shpinën dhe Ne të dhamë afat. Nëse dëshiron t’i kthehesh rrugës tonë, të pranojmë”.

Check Also

Kjo është lutja ime për umetin tim në çdo namaz që e fal

Pejgamberi a.s lutej për ne në çdo namaz Nëna e besimtarëve, Aisha r.a thotë: Kur …