Home / Feja / Lexoi Këto Dy Sure, Sa Herë Që Flë Dhe Sa Herë Që Ngrihesh.

Lexoi Këto Dy Sure, Sa Herë Që Flë Dhe Sa Herë Që Ngrihesh.

SURJA EL-FELEK Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, 2. që të më mbrojë nga sherri i gjithçkaje që Ai ka krijuar 3. dhe nga sherri i natës, kur kaplon terri 4. dhe nga sherri i falltarëve, që fryjnë në nyje (duke bërë magji) 5. dhe nga sherri i smirëziut, kur vepron me smirë.” 1. Ukbe bin Amir, përcjell se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka…

Source

Check Also

Video: Hoxhë Mazllam Mazllami Në Prizrën është Liruar Nga Akuzat Dhe është Dal Plotësis…

Hoxhë Mazllam Mazllami Në Prizrën është Liruar Nga Akuzat Dhe është Dal Plotësisht i Pafajshëm …