Home / Feja / Kush ia vuri emrat sureve të Kuranit?

Kush ia vuri emrat sureve të Kuranit?

Kush ia vuri emrat sureve të Kuranit, Profeti alejhi selam apo dikush tjetër?

Nuk është përcjellur ndonjë argument nga Profeti – alejhi selam – që të tregoi se është ai i cili i emërtoi të gjitha suret e Kuranit, përveç disa haditheve të sakta në të cilat tregohet se Profeti – alejhi selam – emërtoi disa sure, si; El-Bekare dhe Ali Imran, ndërsa përsa i përket sureve të tjera ajo që kuptohet është se emërtimi i tyre është bërë nga sahabët – Allahu qoftë i kënaqur me ta.

(Komisioni i Përhershëm për Studime dhe Fetva, nr. 2376)

Related

Check Also

Video: Ai qé nuk flet ka dhimbje te madhe Hoxhë Sadullah Bajrami

Ai qé nuk flet ka dhimbje te madhe Hoxhë Sadullah Bajrami