Home / Feja / KJO VLEN PËR TANË JETËN TËNDE

KJO VLEN PËR TANË JETËN TËNDE

Vepro çfarë të duash mirëpo mos e dëmto askën. Dallohu me çfarë të duash, mirëpo mos u bë mendjemadh ndaj askujt. Diskuto me kë të duash, mirëpo mos ofendo asnjëherë. Zemërohu si të duash mirëpo mos e lëndo askënd. Mos ndjej keqardhje për faljen që ia bëre atij që të dëmtoi, edhe atë fort, sepse kjo,është shumë më e mirë se sa të ndjesh keqardhje se ti e dëmtove dikë dhe ai nuk ta fali. Nëse njerëzit të garantojnë për dynja, lejua dynjanë atyre.
Nëse njerëzit të garantojnë për ahirte, ti bëhu më i shpejti prej tyre. Allahu ia jep dynjanë atij që do dhe atij që nuk e do, kurse ahiretin ia jep vetëm se atij qe e do!!!

Nga arabishtja Irfan Jahiu

Check Also

Video: Allahu ekber !!! A është e mundur kjo? me një frymë… Globi Islam

Allahu ekber !!! A është e mundur kjo? 😮 me një frymë… ☆ ☆