Home / Enciklopedi / I ndalohet gruasë të refuzojë ftesën e burrit për marrëdhënie seksuale

I ndalohet gruasë të refuzojë ftesën e burrit për marrëdhënie seksuale

Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Muhammedi alejhisselam ,ku thuhet :

“Në qoftë se burri e thirr gruan e vet në shtrat për marrëdhënie (seksuale), kurse ajo nuk vjen (refuzon) dhe ai hidhërohet në të , atëherë mëlaqet e mallkojnë këtë grua deri në agim (sabah) “. Në një transmetim tjetër thuhet : “Derisa ai të pajtohet me të (gruan)” .Kjo do të thotë :Mallikimi I melaqeve do të vazhdojë ,derisa ai të pajotohet me gruan (vër.e përkth.).

Pra gruaja e ka për detyrë që të vërejë temperamentin e burrit të saj dhe t’I plotësojë atë që dëshironë nga zbukurimi ,mirësjellja dhe marrëdhëniet seksuale në kohë të caktuar , që nëpërmjet kësaj forcohet lidhje bashkëshortore midis tyre dhe të thellohet mirëkuptimi dhe dashuria në shpirtin e tyre .
Në të kundërtën , jeta bashkëshortore do të shkojë nga një e keqe në tjetrën dhe ndoshta kjo mosmarrrëveshje do të çojë nç ndarje dhe shkurorëzim!

Check Also

Video: Recitation Quran –

Recitation Quran – ❤☝