Home / Feja / Dy detet që nuk përzihen me njëri tjetrin! Pse ndodh kjo dukuri? Përmendja e saj në Kur’anin famëlartë dhe vërtetimi shkencor.

Dy detet që nuk përzihen me njëri tjetrin! Pse ndodh kjo dukuri? Përmendja e saj në Kur’anin famëlartë dhe vërtetimi shkencor.

Shumë prej nesh e kanë të qartë pamjen midis dy deteve të cilët bashkohen me njëri-tjetrin. Si ndodh kjo dukuri? Të shumta kanë qënë pyetjet dhe hipotezat reth kësaj çështje. Ky fenomen është shpjeguar dhe përmendur në Kur’anin famëlartë 1438 vite përpara. Thotë Krijuesi i Gjithësisë në Kur’anin famëlartë: “Ai bëri dy detet të bashkohen me njëri-tjetrin. Ndërmjet tyre ka një pengesë që nuk i lejon të përzihen.” (Err-Rahman 19-20)
Shih videon ne link

Check Also

Kompromiset e rrezikshme për ulësen në OKB

Kosova nuk duhet të bëjë kompromise të reja në finalen e dialogut të Brukselit, për …