Home / Feja / Dhikri i Mëngjesit me titra shqip

Dhikri i Mëngjesit me titra shqip

Dhikri i Mëngjesit me titra shqip

Ne si staf kemi pë qëllim që juve të ju ofrojmë sa më shumë rreth islamit por gjithsesi se kemi Harxhime kështu që ju lutemi që pasi ta dëgjoni përgjigjen të klikoni mbi reklamën që shfaqet poshtë këti teskti sepse ashtu ne do ti mbulojmë harxhimet tona
Orinetohu me stafin e saj do të vazhdoj që për ju të sjell video nga të cëilat do të kemi dobi të gjith
Për të dëgjuar përgjigjen e kësaj pyetje mund të dëgjoni videon me posht
Allahu ju shpërbleftë

Check Also

Duatë e mëngjesit dhe mbrëmjes

Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 1. Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim Elhamdu lil-lahi rab-bil alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jevmid-din. Ij-jake na’budu ve …