Home / Enciklopedi / Çka porositi Pejgamberi sal-lAllahu alejhi we selem Muadhin?

Çka porositi Pejgamberi sal-lAllahu alejhi we selem Muadhin?

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selam e kishte porositur Muadhin radijAllahu anhu:

“Ruaje këtë (gjuhen)! Atëherë Muadhi i tha: O i Dërguar i Allahut a edhe për këtë do të përgjigjemi?!

Pejgamberi salaAllahu alejhi ue selem i tha: “Të pastë nëna o Muadh! A thua diç tjetër i hedh në zjarr përveç të korrurave të gjuhëve të tyre” (Tirmidhiu)

Me poshtë do ti gjeni disa nga mëkatet që lidhen me gjuhën drejtpërdrejtë,Allahu na ruajt prej tyre;

Grupi i parë

Të folurit për Allahun pa dije

1. Të gënjyerit për Allahun dhe / ose të Dërguarit të Tij (paqja qoftë mbi të)
Mënyra të ndryshme në të cilat gënjehet për Allahun dhe të Dërguarin e Tij manifestohen:

(A) Duke e përshkruar Allahun pa argumente nga Kur’ani dhe Suneti autentik
(B) Duke i shpjeguar ajetet e Kuranit apo hadithet e Profetit (paqja qoftë mbi të) me kuptime të tjera nga ato të vërteta.
(C) Bërja e haramit hallall
(D) Bërja e hallallit haram

Grupi i dytë

Kryerja e shirkut me gjuhë

– Lutja e tjetërkujt pos Allahut
– Kufri mbi Nimetet/Begatitë
– Vizitat tek parashikuesit e fatit/fallxhorët
– Betimi me tjetër pos All-llahut
– Mohimi i një Emri ose Cilësie të Allahut apo duke ndryshuar kuptimin e tij të dukshëm
– Kufri ndaj Allahut, Kuranit, Dërguarit te Allahut, etj
– Ata që mohojnë Kaderin
– Është e ndaluar për t’u ulur në shoqërinë e atyre që japin interpretime të gabuar rreth Kur’anit apo Islamit.

Grupi i tretë

Dëmtimi i myslimanëve me gjuhë
– Përgojimi
– Shpifjet dhe akuzat false
– të dëshmuarit e rreme
– të akuzuarit /apo shpifja ndaj grave të devotshëm
– Gënjeshtrat
– bartja e Skandaleve
– – Është e ndaluar për të mashtruar një mysliman i cili është duke kërkuar këshillë të sinqertë
– Ndalimi që ti propozohet martesë një gruaje që tashmë është e martuar
– Të kënaqurit duke i ofenduar muslimanët
– Të jesh person dyfytyrësh
– Tallja, dhe Sarkazma me muslimanët
– Zbulimi dhe përhapja e sekreteve
– Është e ndaluar për t’ua kujtuar të tjerëvë të metat e ndokujt

Grupi i katërt

Përdorimi i gjuhës që në dukje të parë është e padëmshme por që ka pasoja katastrofale
– Kërkimi i lëmoshës
– Lavderimi i njerëzve
-Këndimi
– Përqeshja dhe shakatë
– Mosmarrëveshjet dhe fjalosjet

Grupi i Pestë

Të këqijat e përgjithshme të gjuhës

– Të folur për atë që nuk ke nevojë, me të cilin do të bësh vetëm dëm
– Fjalimi i tepruar
– Angazhimi në të kotë
– Paturpesia , gjuha vullgare, dhe e pahijshme
– Bartja e thashethemeve
– Është e ndaluar për një grua që të përshkruajë një grua tjetër tek burri i saj
– Ndalimi për të përdorur fjalën ‘nëse’ në lidhje me Kaderin (paracaktimi)
– Është e ndaluar për të thënë për një person ai është për xhennet ose xhehenem
– Ndalimi i përqeshjes për njerëzit e afërt të ndokujt
– Ndalimi i lëvdatës
– Ndalimi për të folur ndërsa Hatibi është duke e dhënë ligjëruar në Ditën e Xhuma ‘
– Ndalimi për të përdorur tituj të respektueshëm për hipokritët dhe inovatorër *bidatxhinjët
Blasfemi/kufri, fyerje, tallje dhe abuzimi me të tjërët.

Është e ndaluar për të ofenduar /sharë:

(A) All-llahun, Dërguarit e Tij (paqja qoftë mbi ata ) Librin e Tij, fenë e Tij
(B) Sahabët
(c) Muslimanët
(D) Të vdekurit
(E) Çfarë jobesimtarët adhurojnë
(F) Erën
(G) Gjelin
(H) Kohën
(I) Ethet

Armend I. Haxhiu

Check Also

Çdo mëngjes, pini ujë me mjaltë

Pijen do ta bëni në mënyrë që në 2 decilitra ujë të ngrohtë ju do …