Home / Shëndetësi / A Takohen, A Vizitohen Dhe A Bisedojnë Shpirtrat E Të Vdekurve?

A Takohen, A Vizitohen Dhe A Bisedojnë Shpirtrat E Të Vdekurve?

Kjo është një çështje me rëndësi të madhe. Ne themi se shpirtrat janë dy llojësh: shpirtra të dënuar dhe sbpirtra të begatuar. Shpirtrat e dënuar janë në preokupim të mjaftueshëm të dënimit dhe nuk mund të vizitohen dhe të takohen. Ndërsa shpirtrat e begatuar janë të liruar e të lirë, takohen, vizitohen dhe bisedojnë për atë që ka ndodhur në dynja dhe që do të ndodhë me banorët e dynjas dhe çdo shpirt është me shokun e tij që është i barabartë në punën e tij, ndërsa shpirti i të Dërguarit tonë, Muhamedit alejhi selam, është në shoqërinë më të lartë, e Allahu i Madhëruar thotë:

Lexo tekstin e plotë…

Check Also

Motorët e kërkimit zbulojnë mendimet e fshehta të përdoruesve: Burri im është gënjeshtar

Ekspertët folën për mënyrën se si përdoren të dhënat e marra nga motorët e kërkimit …