Home / Shëndetësi / A E Keni Ditur Kohën Kur Njeriu Është Më Së Afërti Me Allahun?!

A E Keni Ditur Kohën Kur Njeriu Është Më Së Afërti Me Allahun?!

Koha kur njeriu është më së afërti me Allahun

I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë:
“Njeriu është më së afërti me Allahun në errësirën e fundit të natës. Andaj, nëse ke mundësi të jesh prej atyre që e përmendin Allahun në këtë kohë, bëhu!”

(Sahih Et-Tergib, 2/267)

Check Also

Është vërtetuar se muslimanët/et që e kanë bërë këtë lutje në çaste vështirësie dhe halli i ka liruar i madhi Zot! Mësoje lutjen!

Tregohet se Profeti i njerëzimit Muhammedi alejhi selam hyri në Xhami. Njerëzit nga dashuria e …