Home / Feja / A duhet hequr leukoplasti nga plaga gjatë abdesit?

A duhet hequr leukoplasti nga plaga gjatë abdesit?

Pyetje: ”Shejkh i nderuar! Një person u dëmtua me një plagë të vogël në gishtin e tij mbi të cilin ai vuri leukoplast. A duhet ai ta heqi atë para se të marri abdest?”

Përgjigje: Jo, në qoftë se ai ka vendosur leukoplast mbi plagë, duhet ta lerë atë derisa të shërohet plaga dhe i jep mes`h mbi të, mjafton që t`i jap mes´h gishtit… Po!”

Salih Ibn Feuzan El-Feuzan

Related

Check Also

Video: Hoxhë Mazllam Mazllami Në Prizrën është Liruar Nga Akuzat Dhe është Dal Plotësis…

Hoxhë Mazllam Mazllami Në Prizrën është Liruar Nga Akuzat Dhe është Dal Plotësisht i Pafajshëm …