Home / Feja / 306.Cila është grada më e lartë në xhenet?

306.Cila është grada më e lartë në xhenet?

Transmetohet nga Abdullah ibn Amër ibn Asi (r.a.) se e ka dëgjuar të dërguarin salAllahu alejhi ue selem duke thënë:”Kur ta dëgjoni muezinin, thoni siç thotë ai, pastaj me dërgoni salavate, ngase ai që ma dërgon një salavat,Allahu ia dërgon atij dhjetë.Pastaj kërkojeni ndërmjetësimin tim, sepse ajo është një gradë në xhenet që do t’i jepet vetëm një njeriu,e shpresoj që unë të jem ai njeri.Ai që kërkon ndërmjetësimin tim, me lejën Allahu do ndërmjetësoj për të”.Transmeton Muslimi

Libri:Akidetu Et­-Tiflul Muslim

Autori:Shejh Mahmud El-­Misri
Përktheu :Hoxhë Lulzim Kabashi

Check Also

Kontradiktat e Arabisë Saudite në rastin Khashoggi

Qeveria e Arabisë Saudite ka dështuar të ofrojë fakte të kënaqshme në lidhje me zhdukjen …