Recent Posts

MEDITIME KURANORE – 47

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Vazhdoni rregullisht namazet (faljet), e edhe atë namazin e mesëm, dhe ndaj All-llahut të jeni respektues (në namaze).” (El Bekare; 238) “Popuj para nesh(para këtij umeti) ishin prej atyre që e falnin namazin, erdhi shejtani me cytjet e tij dhe shumë prej këtij …

Read More »